Ne Yuta ili Takaba, još jedan lik bi mogao biti posljednja nada Jujutsu Kaisena da porazi Sukunu
Anime Ne Utah ili Takaba

Ne Yuta ili Takaba, još jedan lik bi mogao biti posljednja nada Jujutsu Kaisena da porazi Sukunu

Koji Film Vidjeti?